Židovské město pražské

Dušní ulice

Dále v Josefovské ulici, asi za křižovatkou se současní Pařížskou ulice, byla ještě jedna brána do ghetta, ke které přichazeli ze Staroměstského náměstí z (přes) Dlouhé ulice, za zbořeným domem čp. 925 U Smrti se zatačeli do Dušní ulici, pojmenované po kostelu sv. Ducha.

Dušní ulice
Dušní ulice
V rohu u brány stál malý dům čp. 114. Zde bylo jedno z těch nejúzších nádvoří v ghettu. Chodbami byly přopojeny všechné domy bloku. Průchodů a tajných chodeb v ghettu bylo nespočet. Důvodem jejich vzniku byla nejen velká hustota zastavby, ale také možnost úniku v případě hrozícího nebezpečí.

Během demolice v sklepení v zadní části domu byla objevena mikve - bazén pro rituální očistu, předepsané židovským zákonem. Nad bazénem bylo v té době několik temných komor, v nichž nevěsty přivedli do pořádku své toalety, pak po točitém schodišti šly dolů přibližně do hloubky 4 m do bazénu, kde po krk ponořovaly do vody. Poté mohly zůčastnit svatební slavnosti. Bazén v tomto domě se používal až do roku 1897.

Rabi Eleazar, slavný rabín a znalec kabaly, seděl jednou pozdě v noci nad talmudem a byl pohroužen do studia. Tu se ozval zvenku ze dvora táhlý sten. Rabi otevřel okno a podíval se ven. Spatřil dole bílou postavu, která k němu ustraleně vztahovala ruce.

povest
z filmu Legendy stare Prahy
„Co si přeješ?" zeptal se rabi. „Jsem žena sklenáře Fischela," odpověděla. „Včera mě pochovali. Protože jsem ale zapomněla jít do tyku, musela jsem se vrátit. Rabi, buď tak hodný a dej mi klíče.“ Rabi se dlouho nerozmýšlel a hodil jí z okna těžký svazek.

Brzy nato slyšel, jak v lázní teče voda. K jeho sluchu doléhal i ten nejtišší šum vody, rabi přesně věděl, kdy se žena vztyčila a kdy se ponořila, kdy si vytřepává vodu z vlasů. Potom se rozhostilo ticho a rabi usnul nad knihou. Časně ráno visely klíče k tyku jako vždy na dveřích...

Bazén bežně použivaji jen živi lide, nikoliv mrtvé. Ale tato zemřelá žena nestihla se očistit za života, proto prosila klíč od koupele.www.prahafx.ru pověsti mystika stará Praha domy, ulice výstavy kontakty