Židovské město pražské

Břehová, Pařižská ulice. Velkodvorská synagoga

Severní část Rabínské ulice se před polovinou 19. století nazývala také Velkodvorská ulice. Na místě současného parkoviště, v bývalé Rabínské ulici stál dům čp. 201 - synagoga spolku josefovských řezníků. V roce 1627 Bassevi koupil domy na místě, zvaném Velký dvůr, zbořil jich a postavil vlastní synagogu. Ona vyhořela při požáru roku 1689, ale byl postaveno znovu.

Synagoga se také nazývála Šmilesova a Řeznická, protože sloužila cechu židovských řezníků. Ti pracovali v ghettu od doby jeho vzniku a vždy hráli důležitou roli v životě Židovského města, protože zasobovali židovské obyvatelstvo masem. Na okraji ghetta měli své jatky (šlachtaty?), a v ghettu masné obchody. Židovští řezníci měli ještě jeden důležitý úkol - byli strážci brán a museli bránit v případě útoku. Do cechu se řezníci spojili nejpozději na začátku 16. století. V roce 1729 jich bylo v ghettu, spolu s pomocníky, 37 osob. Znamením jejich byl obrovský klíč, poprvé vyrobený v roce 1620 a připomínající o jejich čestné povinnosti chránit brány. Kromě toho židovští řezníci použili znak staroměstských řezniků - lva s korunou a dvojitým ohonem, který držel v předních tlapech širočinu. Pod ní psali v hebrejštině slovo "košer".

Na severním konci Rabínské ulice, na místě současné ulice Elišky Krasnohorské, u domu čp. 884 byly ještě jedny vrata do Židovské město. Za branou se nacházelo Janské náměstí.www.prahafx.ru pověsti mystika stará Praha domy, ulice výstavy kontakty