Židovské město pražské

Červená ulice. Pošta

Červená ulice šla za Staronové synagogy příčně současné Pařížské. Druhdy slula Řeznickou po masných krámech židovských, jež tu bývaly i se šlachtatou na prostranství na východ od jmenované synagogy, t. zv. Červeném plácku či Náměstí u synagogy; proto bylo dáno jí jméno Červená, že masné krámy židovské po starém zvyku bývaly natřeny červeně.

Červená ulice a dům Moschelesa
Červená ulice a dům Moschelesa
Její název V druhé polovině XVIII století Nová Poštovská dokládá, že zde byla, v čp. 167, pošta Židovského Města. Její historie začíná v roce 1740, kdy byla na jiném místě, pravděpodobně v Rabínské ulici v domě čp. 215, zřízena poštovní sběrna výhradně pro Židovské Město. Bylo to o plných 13 let dříve než jinde v Praze. Sběrna tehdy odbavovala asi 50 dopisů denně.

Enormní nárůst poštovního provozu v období 1822-1831 (až na 16 tisíc zásilek podaných a 60 tisíc doručených ročně) vedl k přemístění pošty z jedné místnosti v uvedeném objektu do protějšího Moschelesova domu čp. 167, kde už měla k dispozici přízemí a patrně i první patro (pravděpodobně s okny s barokními mřížemi).

Do roku 1840 prý byla sběrna dopisů - filiálka pošty pro Josefov - i na Josefovské třídě, v domě čp. 90, v krámě na rohu. Po roce 1851 se údaje o další existenci židovské pošty již rozcházejí. Podle některých pramenů zde byla v provozu do roku 1865, podle jiných až do roku 1894.

Zde žil W. Moscheles (1744-1812), známý patricij Židovského Města a vedoucí pražského pohřebního bratrství na konci XVIII. století. V domě byla soukromá modlitebna rodiny Moscheles, a také modlitebna společnosti péče o nemocné Derech Ješira. Společnost byla založena v roce 1791 členem židovské obce Ch.M.Moschelesem (1766-1805) a jeho ženou, původem z rodu Popper. Společnost, pravidla které schválely státní úřády v roce 1821, plnila úkoly zdravotní pojištění a pomoc nemocným. Činnost společnosti byla vyznamná během epidemie cholery v roce 1831, kdy byl zřízen dočasný špitál (nemocnice). V roce 1892 společnost obsahovala 380 členů. Zde se take udajně narodil známý klavirista a skladatel Ignác Moscheles (1794-1870).

V Moschelesovém domě byla velká terasa. Terasy byly také nejvhodnějším místem pro postavení besídek, sloužících k oslavě podzimního svátku Sukot. Jinak byly tyto většinou dřevěné altánky zřizovány v podkroví - na začátku 19. století jich bylo v ghettu napočítáno 356.

Dvoem Moschelesova domu č. 167 bylo možné projít do Cikánově synagogy. Zde byly dlouhé tmavé chodby, v nichž se židé úkryvali od pronásledování.www.prahafx.ru pověsti mystika stará Praha domy, ulice výstavy kontakty